Uncategorized

“Mwen pat vle kwè se vre. Pat vle kwè ke w’ale. Konprann se jwe ou tap jwe. Tap fè lago kache. Poutan w te gentan lwen, gentan sou on lot chemin […] Batri mwen dechaje. Motè m pa derape leu m’ san ou […]”

TOUNEN (by AlabelMizikVideo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s